Oferta

OBSZARY SPECJALIZACJI:

W Kancelarii możliwe jest uzyskanie porad z zakresu następujących dziedzin prawa:

 • prawo podatkowe,
 • prawo bankowe,
 • prawo celne,
 • prawo międzynarodowe,
 • prawo cywilne i rodzinne,
 • prawo administracyjne (materialne i procesowe) i ZUS,
 • prawo budowlane,
 • prawo pracy,
 • prawo obrotu i zarządzania nieruchomościami,
 • prawo rzeczowe,
 • prawo samorządu terytorialnego,
 • prawo spółek,
 • prawo upadłościowe,
 • prawo wekslowe,
 • prawo publiczne i administracyjne (w tym zamówień publicznych),
 • prawo zobowiązań,
 • prawo gospodarcze i handlowe,
 • prawo konkurencji i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • prawo sportowe,
 • prawo przewozowe,
 • prawo energetyczne,
 • prawo telekomunikacyjne,
 • prawo kanoniczne.