Zespół

ZAŁOŻYCIELE KANCELARII:

SKŁAD ZESPOŁU:

W skład Zespołu Kancelarii wchodzą prawnicy reprezentujący wysoki poziom wiedzy prawniczej oraz posiadający duże doświadczenie w zakresie obsługi prawnej (upoważnieni do zastępstwa prawnego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Kancelaria korzysta z systemu informatycznego wspierającego zarządzanie i funkcjonowanie biura: świadczenie pomocy prawnej odbywa się nie tylko w tradycyjnych formach, ale także drogą elektroniczną (poczta e-mail, formularz kontaktowy, nowoczesne techniki telekonferencyjne)