adw. Maksymilian Krej

Adwokat (od 2004 r. członek wrocławskiej izby adwokackiej). Absolwent prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina (zintegrowany kierunek kształcenia polsko-niemieckiego). Zaangażowany działacz sportowy: członek Zarządu Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej – Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej i Komisji Międzynarodowej.  Współzałożyciel i uczestnik organizacji pozarządowych, m.in. Wrocławskiego Klubu Piłkarskiego ODRA Wrocław, Fundacji Piłka Nożna Dzieci i Młodzieży.

Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

Specjalizuje się w prawie sportowym, w tym wewnętrznych regulacjach Polskiego Związku Piłki Nożnej, prawie międzynarodowym i prywatnym.