Cennik

Wszystkie ceny usług są ustalane indywidualnie. Wpływ na ceny ma miedzy innymi: charakter i zawiłość sprawy, nakład pracy oraz wartość przedmiotu sporu.